Gerard Thys

Advies

Gerard heeft in het KHOG de langste staat van dienst bij de actieve leden en ligt sinds 1985 mede aan de oorsprong van het huidige bestuur. Als lid van de “Jongerenkamer voor Handel en Nijverheid” ging hij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Naast acteur is hij ook penningmeester. Gerard is geboren te Hasselt, meer bepaald in “Riengs”. Vrij snel verhuisden zijn ouders evenwel naar de”Aa Kirringerbaan” en dan naar de “Kirringerstiéwié”. Een groot deel van zijn beroepsloopbaan fungeerde hij in de economische wereld en leidde in die hoedanigheid verscheidene bedrijven in binnen- en buitenland. Daarnaast nam en neemt het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap al 36 jaar een belangrijke plaats in, in zijn culturele activiteiten en verdedigt hij onze toneelvereniging met hart en ziel. Via Alfons Thys, een broer van zijn vader en lid van “den Opperet” kwam hij in contact met KHOG en verving hij een dienstplichtige acteur in 1976. Zo trad hij voor het eerst op in “Hië, djië of iech” Gerard houdt via het Hessels dialect contact met zijn jeugd en vindt in het acteren een mogelijkheid om samen met de andere leden plezier te maken en de Hasseltse taal levendig te houden. De samenhang in de groep, het respect voor mekaar, de humoristische atmosfeer en de ongecompliceerdheid van het samen spelen zijn voor hem belangrijke elementen in het functioneren van een vereniging.