Ghislain Hendrickx

Medewerker

Ié.n van oas neû kaddees : Ghislain Hendrickx

 

Ghislain werd geboren te Hasselt in november 1972, ergens tussen de vechtende foorkramers en een studentenbetoging. Zijn ouders zijn beiden afkomstig uit het noorden van Limburg, maar hijzelf bleef lang genoeg in Hasselt om als hoeder voor het Hessels te fungeren.

Ghislain woont te Lummen, samen met zijn vrouw Greet en dochters Hanne en Ine . Hij werkt als marketing- en salescoach bij Atriumopleidingen. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid en speler in het rolstoelbasket te Kuringen en houdt hij zich bezig met de opstart van een vzw voor amputatiepatiënten en hun omgeving. En uiteraard draait hij nu mee in het KHOG als bestuurslid, acteur en regisseur.

Na zijn middelbare studies trok Ghislain naar Studio Herman Teirlinck waar hij slaagde voor woord en voordracht. In zang en dans had hij echter te weinig scholing. Tot 2011 speelde hij toneel bij Klein Theater Bolderberg en volgde daarna een cursus regie bij Opendoek.

Via Benny Kimpen en Luc Rombouts kwam hij bij het KHOG terecht om er mee te werken aan het behoud van het Hasselts dialect.

Dialect, zegt Ghislain, geeft ons een gevoel van thuiskomen. Voor dat gevoel moeten wij via het theater jongeren aantrekken die zich het Hessels willen eigen maken en daarenboven dit gevoel doorgeven aan een publiek dat de warme en bekende dialectklanken wil integreren om zich blijvend thuis te voelen in onze stad.

Mensen entertainen via verbaal en non-verbaal acteren, uitdiepen van karakters en samenspel, toewerken naar een hoogtepunt van emotie en spanning, ziedaar de interessepunten van Ghislain.

Van harte welkom Ghislain er is werk op de planken.