“Het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap”

Welko.m op oa.ze website!


Wei  èn hie.ël Hasselt zèn euch vie.je aen.t rennovee.re 

Het KHOG is een bloeiende toneelvereniging

Die ieder jaar in het Hessels twee blijspelen of kluchten brengt en om de vier jaar een revue.
Wij zijn het jaar rond bezig met dialect en expressie, en maken ambiance. Wij herscheppen werelden, spelen personages die we zelf niet durven zijn en hebben voortdurend het gelukzalig gevoel dat het leven nog zo slecht niet is. 

Deze gedachte brengen wij bij iedere voorstelling over op onze toeschouwers.

”Het voorbije weekend was een succes!

Het KHOG had “het stadsmus” helemaal omgebouwd tot een openluchttheater met het toneel stuk:

‘ch èm de pes (v)an oech!

“Shakespeare weur een (H)esselier”