“Het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap”

&

Jeugd Toneel Hasselt

Welko.m op oa.ze website!

Het KHOG is een bloeiende toneelvereniging
Die ieder jaar in het Hessels twee blijspelen of kluchten brengt en om de vier jaar een revue.
Wij zijn het jaar rond bezig met dialect en expressie, en maken ambiance. Wij herscheppen werelden, spelen personages die we zelf niet durven zijn en hebben voortdurend het gelukzalig gevoel dat het leven nog zo slecht niet is. 
Deze gedachte brengen wij bij iedere voorstelling over op onze toeschouwers.
Een voorgedragen sonnet uit “Shakespeare en ’t (H)essels” door acteurs van het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap
Boek met 50 sonnetten kan afgehaald worden bij boekhandel Grim, Maastrichterstraat 83 en Visit Hasselt, Maastrichterstraat 59.
Online via: bestellen@shakespeare-en-t-hessels.be
Prijs: 20 € ten bate van het Jessafonds van het Jessa Ziekenhuis.
Een leuk kerstcadeautje onder de kerstboom voor échte Hesselieren en Hesselossen!