De Bestuursleden:

De leden

Ghislain Hendrickx, Loyens Peter, Miet Hermans, Corine Nuyts, Jacky Vanstraelen, Jane Geurden